ALV + bewonersavond 21 maart 2022

Op maandag 21 maart 2002 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het CCC. Alle leden zijn van harte welkom.
Daarna is er een bewonersavond vanaf 21.00 uur met daarin onder meer aandacht voor de stand van zaken Willemskwartier.

Het programma is als volgt:
19.15 – 19.30 uur Inloop met koffie
19.30 – 20.45 uur Jaarvergadering wijkvereniging
20.45 – 21.00 uur Korte pauze
21.00 – 22.15 uur Actuele zaken in en rondom de wijk
22.15 – 23.00 uur Bewonersavond Agenda bewonersavond na 21.00 uur

De stukken voor de vergadering zijn hier in te zien of te downloaden:

– Agenda jaarvergadering  Agenda ALV 21 maart 2022
– Notulen ALV 13 oktober 2021  algemene ledenvergadering 13 oktober 2021
– Jaarverslag bestuur 2021  Jaarverslag bestuur 2021
– Jaarverslag activiteitencommissie 2021 Jaarverslag activiteitencommissie 2021
– Jaarverslag Samen Veerallee 2021  Jaarverslag 2021 Samen Veerallee
– Concept privacyreglement wijkvereniging  concept privacyverklaring Veeralleekwartier
– Concept huishoudelijk reglement (volgt nog)
– Concept Statutenwijziging (volgt nog)

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Bestuur