Ledenadministratie

Hoe meer leden de wijkvereniging heeft, hoe meer we kunnen doen !

Voor € 15,00 per jaar zijn u en uw gezin lid van de wijkvereniging. Leden die buiten de wijk wonen, betalen € 20,00 in verband met het verzenden van de Kwartaaltjes.

Om lid te worden, geeft u uw naam en adres door in onderstaand contactformulier en u boekt de contributie over naar NL40INGB0007488088 o.v.v Lidmaatschap Veerallee.

Voor overige vragen over het lidmaatschap kunt u mailen naar Herman Wierema