Commissie Tuinen Clauspark

In onze wijk hebben we achter de Wollewei ook een stuk grond waarop moestuinen zijn gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Juleon Coenen, tel. 038-4222594 of 06-51120821 of email juleon@veerallee.nu