Laatste fase Prinsenpoort

Op maandag 12 november was er een inloopbijeenkomst voor alle
belangstellenden van Prinsenpoort voor de laatste fase van dit project. Zowel nieuwe eigenaren van de nog te bouwen woningen als de huidige bewoners kwamen een kijkje nemen in hotel Fidder en konden vragen stellen. 

Vanaf februari 2019 zullen de tien woningen aan de Prinses Margrietstraat
gebouwd gaan worden. Met de vrijstaande woningen grenzend aan het Clauspark is inmiddels gestart. De laatste twee vrijstaande woningen aan de Prinses Alexiastraat zullen ook na de winter gebouwd gaan worden.

Veel belangstellenden vonden het jammer dat de negen eikenbomen plaats
moeten maken voor de laatste woningen aan de Margrietstraat maar hier voor worden ook nieuwe eiken teruggeplaatst. De wijkvereniging heeft gevraagd, wanneer dit aan de orde is de bewoners te betrekken bij waar de bomen terug geplaatst gaan worden.

Verder waren er vragen over de geluidsoverlast en dan vooral het geluid dat tussen de twee geluidswallen doorkomt ter hoogte van de tunnel. BPD zegt hier in zijn nieuwsbrief niets aan te kunnen doen. De wijkvereniging heeft inmiddels het verzoek bij Rijkswaterstaat neergelegd om dit stukje van de geluidswal dicht te maken.

Tijdens de avond werd een toelichting gegeven hoe het bouwverkeer moet gaan rijden (zie foto) en welke fases er in de planning staan voor de laatste woningen.

Wel zal er als gevolg van de bouw minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn aan de Koning Willem Alexanderstraat. Hiervoor zullen tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt worden aan de kopse kan van de speelplek aan diezelfde straat, aan de Oranje Nassauland en de Prinses Amaliastraat.

In het voorjaar 2019 zal er nog een nieuwe inloopavond gehouden worden. De planning is dat alle 140 woningen in Prinsenpoort met daarbij de bestratingen etc. pas halverwege 2020 klaar zijn.

Meer informatie en tekeningen zijn te vinden op: Prinsenpoort.nl 

afbeelding: route bouwverkeer