Hostel summercamp

De Stentor: 3 juli 2018/ Kwartaaltje nr3 2018

Plan voor hostel met 300 bedden bij Dinoland Zwolle
Zwolle krijgt wellicht een hostel met 300 tot eventueel 600 bedden. De eigenaar van Dinoland wil zo’n jeugdherberg-achtige accommodatie realiseren op het terrein van dit themapark. Het is vooral bedoeld voor groepen die in Zwolle willen neerstrijken voor een paar dagen.

In 2014 kocht Summercamp Heino het voormalige Ecodrome-terrein aan de Willemsvaart. Dat is nu Dinoland Zwolle geworden. Vanaf het begin bestond ook het idee om hier overnachtingen mogelijk te maken, net zoals in Heino. Inmiddels ligt er een verzoek tot een bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad moet daarover nog beslissen. Het hostel zou
op z’n vroegst in 2021 kunnen starten. Het themapark en het hostel staan los van elkaar, zegt Laura Vrolijken van Dinoland. ,,We mikken vooral op mensen die in groepsverband naar Zwolle komen voor activiteiten of
culturele bezoeken. Bijvoorbeeld scholen, verenigingen en families. In Heino bieden we ook overnachtingen aan maar er zijn ook groepen die liever in een stedelijke omgeving verblijven.”

Paviljoen
Gedacht wordt aan een plek vlakbij de ingang van het park. ,,Het moet een eenvoudig maar modern gebouw worden”, aldus Vrolijken. Een van de opties is om het voormalige Ecodromepaviljoen erbij te betrekken. Dat
staat op dit moment leeg en is geen onderdeel van het Dinopark. ,,Wellicht dat we de nieuwbouw laten vergroeien met het paviljoen. Maar hoe het er
precies uit moet gaan zien weten we nog niet. Daar komt te zijner tijd natuurlijk overleg over met de welstandscommissie en stedenbouwkundigen.” In een overleg met de buurt is gesproken over vijf bouwlagen, maar ook dat is volgens haar nog niet zeker. Dinoland gaat in eerste instantie uit van 300 bedden. Een groei naar 600 overnachtingsplekken wordt niet uitgesloten.

Parkeren
Gisteren hield Dinoland een tweede inloopbijeenkomst met de buurt, die bij een vorige informatieavond nog de nodige vragen had over parkeren, eventuele overlast en looproutes van groepen richting de binnenstad. Vrolijken: ,,Wij verwachten dat parkeren geen probleem is omdat de meeste groepen met bussen afgeleverd worden of met het openbaar vervoer
komen. Overlast verwachten we ook niet omdat groepen doorgaans onder begeleiding op pad gaan. Maar uiteraard willen we daarover goed blijven overleggen met de buurt.” Reactie bestuur op plannen Dinoland:
Bij de start van Dinoland was al bekend dat Summercamp graag een hostel met 300 bedden wilde plaatsen op het terrein van het voormalige Ecodrome. Maar het bestuur had tot eind juni geen informatie hierover. Ook zij werden verrast door de eerste (en enige) inloopbijeenkomst over het nieuwe hostel. Naar aanleiding daarvan is een gesprek met Summercamp Heino en de gemeente Zwolle gevraagd. Tijdens het gesprek, begin juli, waar ook iemand van het bestuur van de Vve van de Veeralleeflat aanwezig was, is de historie en de status van de plannen besproken. Daarnaast heeft het bestuur ook de zorgen besproken in een prettig, open gesprek met de directie van Summercamp en de gemeente Zwolle
Deze zorgen zijn:
1. Parkeerdruk op de wijk
Tijdens drukke dagen wordt er nu al geparkeerd in de wijk. Het bestuur (en ook de Vve van de Veeralleeflat) heeft grote zorgen dat dit alleen maar meer gaat worden wanneer er een hostel gevestigd gaat worden. Ondanks de toezeggingen van Summercamp dat Hostelbezoekers gratis mogen parkeren op hun eigen parkeerterrein, vreest het bestuur toch dat er veel parkeeroverlast zal zijn. Daarom is gevraagd om aanvullende informatie, cijfers en berekeningen. We willen graag uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Dinoland zelf.
Tevens is dit de aanleiding geweest dat Dinoland inmiddels een bord heeft geplaatst dat de wijk alleen parkeren is voor bewoners. En ze hebben gevraagd aan bewoners om te melden wanneer er geparkeerd wordt in de wijk (ook zonder overlast) zodat zij meer inzicht krijgen in de aantallen en momenten van het parkeren in de wijk. Summercamp verwacht dat de hostelbezoekers voornamelijk met het openbaar vervoer of hun eigen busvervoer zullen komen, terwijl het bestuur verwacht dat ook veel toeristen met een auto gebruik zullen maken van het hostel. Vooral tijdens de vakanties en bij grote evenementen in de IJsselhallen. Deze verschillen in verwachtingen tussen Summercamp en het bestuur zorgen er ook voor dat de verwachtingen over het parkeren verschillen. Maar we blijven in gesprek.

2. Plek van de hostel
Tijdens de inloopbijeenkomst was de plek van het hostel al wel duidelijk, maar hoe hoog het gebouw precies wordt en hoe het gebouw eruit komt te zien, was ook tijdens het gesprek niet duidelijk. Daarom is nu gevraagd om eerst een beeldkwaliteitsplan te maken zodat de bewoners een beter idee krijgen waarover gesproken wordt. Zodra dit beeldkwaliteitsplan
bekend is, zal dit opnieuw aan de bewoners gepresenteerd worden. Tot die tijd zullen er geen procedures voor bestemmingsplanwijzigingen plaatsvinden. 

 

3. Hoogte/ Grootte gebouw en aantal overnachtingen
In eerste instantie worden er plannen ontwikkeld voor 300 bedden, maar dit kan later uitgebreid worden tot 600. Het bestuur wil, voordat de bestemmingsplannen hiervoor gewijzigd worden, weten hoe de plannen uiteindelijk gaan worden, inclusief een beeldkwaliteitsplan.

4. Ontsluiting Hostel / Dinoland
Het bestuur en de Vereniging van Eigenaren van de Veeralleeflat, hebben ook grote zorgen over de ontsluiting van het Hostel en nu ook al over Dinoland. De Willemsvaart is een fietsstraat en een belangrijke verbinding tussen de stad, Hogeschool Windesheim en omliggende plaatsen als Hattem en Wezep. In spitstijden ontstaan er nu al gevaarlijke situaties en het bestuur probeert te voorkomen dat de druk op deze fietsstraat alleen maar
meer toeneemt. 

5. Plannen in relatie tot andere plannen in directe omgeving
Daarnaast heeft het bestuur de gemeente Zwolle en Summercamp geattendeerd op andere plannen die in de nabijheid van Dinoland momenteel al ontwikkeld worden: Spoorzone en de ontwikkeling van het BAM-terrein. Daarom kunnen de plannen voor het Hostel niet los gezien
worden van deze ontwikkelingen. Ook dit zal door de gemeente Zwolle en Summercamp worden meegenomen in de planvorming.
Afgesproken is om met elkaar in gesprek te blijven en zodra er meer duidelijkheid is, over bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan, zullen ook de bewoners hierover worden geïnformeerd. We blijven er dus bovenop zitten.
Mocht u vragen of informatie willen, mail dan met: voorzitter@veerallee.nu
Jacqueline Hasselt