De LureLui en de
Strategische agenda,

Op maandag 19 november heeft het bestuur van Wijkvereniging ingesproken bij het raadsdebat over de Strategische agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland.

In de Strategische agenda is bepaald dat de herontwikkeling van het gebied tussen de Nieuwe Veerallee en het spoor, Lurelui genoemd, snel opgepakt gaat worden. In onze reactie hebben wij naar de gemeenteraad, die deze Strategische agenda binnenkort (17 december) gaat vaststellen, duidelijk gemaakt dat de wijkvereniging graag wil meedenken over de nieuwe invulling gebied. Net als bij destijds bij de herontwikkeling van de oude ABN-AMRO locatie, de huidige Prinsenpoort.

De insteek van onze inspraak was dat het vroegtijdig en actief betrekken van omwonenden en wijkvereniging bij een gebiedsontwikkeling tot betere en een gedragen ontwikkeling leidt. De nieuwe ontwikkeling moet het bestaande versterken. Dat signaal, is gezien de reacties van de diverse fracties in de gemeenteraad, duidelijk overgekomen. Ook de betrokken project- en wijkwethouder, Ed Anker, heeft aangegeven dat hij er aan hecht om deze gebiedsontwikkeling samen met de omwonenden tot stand te laten komen.

Het bestuur van de wijkvereniging wil daarom een participatiewerkgroep samenstellen, waarin bestuursleden en wijkbewoners deelnemen, om participatie vanuit de wijk vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd en wilt u medevormgeven aan de LureLui, meldt u zich dan aan. Dat gaat het beste via voorzitter@veerallee.nu

Wilt u meer weten over de Strategische agenda Spoorzone en Hanzeland kijk dan op www.zwolle.nl/spoorzone. Daar is zelfs een dataroom beschikbaar. Waarin antwoorden te vinden zijn op vragen zoals hoeveel mensen wonen er in de Spoorzone? Welke voorzieningen zijn er? Waar kun je parkeren? Welke bedrijven zitten er in de Spoorzone en hoeveel medewerkers hebben zij?

Edwin Koster

Secretaris