Vrijwilligersavond

Op 17 oktober jl. is er door de Buurthulp Samen Veerallee een avond georganiseerd bij studio Ronald Westerhuis. 

De binnenkomst in de atelierloods van Ronald Westerhuis doet heel plezierig, verrassend aan. De bezoekers uit de wijk- de vrijwilligers die zijn aangesloten bij de Buurthulp, de bezoekers van de koffieochtenden, deelnemers van Blijf in de benen en bewoners die deelnemen aan Samen eten-druppelen langzaam binnen. Het wordt een gonzend samenzijn. Twee lange grof houten tafels die met een behoorlijke ruimte er tussen een mooie hoek vormen, raken bezet. Van de hoge bar kan men koffie of thee met iets lekkers pakken. Corinne Burgman heet de mensen welkom, waarna ze het woord geeft aan Marieke Schrijver van Zwolle Doet/ Samen Zwolle. Zij begeleidt de verschillende programma onderdelen. Zo zijn de bevindingen van de vrijwilligers met betrekking tot de Buurthulp besproken evenals wat er gemist wordt in de wijk. Ook worden mogelijkheden met elkaar gedeeld om verbinding binnen de wijk te bevorderen. De uitkomsten gaan we als kerngroep bekijken en bespreken met het wijkbestuur. Aansluitend was er de gelegenheid om een kijkje te nemen in de diverse ruimtes van Studio Ronald Westerhuis.

Het was een mooie gelegenheid voor de aanwezigen om elkaar te ontmoeten en meningen en ideeën uit te wisselen, op een bijzondere locatie.

Jeannette Brinkman en Esther Dufour

Buurthulp Samen Veerallee