hostel Summercamp (dinoland)

Het bestuur van de wijkvereniging heeft in december contact gehad met
Stichting Summercamp, dat bij Dinoland een hostel wil realiseren.
Summercamp heeft een architect ingehuurd om een beeldkwaliteitsplan voor
het hostel te ontwerpen en zij willen deze ontwerpen ook aan de
wijkbewoners van het Veeralleekwartier laten zien en verdere afspraken
maken om de wijk te betrekken bij het ontwerp en de maatregelen rondom
het hostel.
Hiervoor zullen zij in januari een inloopavond organiseren. Meer informatie
volgt via Summercamp en op de website van de wijkvereniging.