Rondgang door de wijk met nieuwe wethouder!

Geluidsoverlast en luchtkwaliteit hoofdonderwerp

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de wijk een nieuwe wijkwethouder: Ed Anker. Om de nieuwe wijkwethouder kennis te laten maken met de wijk hebben we, als wijkbestuur met de heer Anker een rondje gelopen door de wijk. Het was wat glibberen en glijden in verband met de sneeuw, maar via de Kamperweg, de nieuwe busbrug, Willemsvaart / Lurelui, Oranje Nassaulaan, Margrietstraat en terug via de Mauritstraat hebben we de vele positieve punten van de wijk laten zijn aan de wijkwethouder, wijkmanager en wijkbeheerder.

Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast in de wijk van de A28, IJsselallee en Nieuwe Veerallee en de luchtkwaliteit oftewel de concentratie van fijnstof. Twee belangrijke zaken die van invloed zijn op de gezondheid van onze bewoners. De verkeersbewegingen van de A28 , IJsselallee en Westenholterallee (maar nog zonder Nieuwe Veerallee) bij elkaar geteld zijn dagelijks ruim 200.000 en op topdagen 230.000 voertuigen die onze wijk passeren met de nodige uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof. En met de daarbij behorende geluidsoverlast. Aangezien niet de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen zal verminderen wordt dit probleem steeds groter.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft samen met bewoners aandacht gevraagd voor deze problematiek bij de wijkwethouder. Zij heeft hiervoor een memo met enkele aanbevelingen overhandigd aan de wethouder, dat op de www.veerallee.nu volledig te lezen is. Ook andere Zwolse wijken als Berkum, Aalanden en ook in Wezep wordt er aandacht gevraagd voor het alsmaar groeiende verkeer en met daarbij de overlast van de A28. De wethouder heeft het bestuur beloofd te kijken wat hij kan doen.
Verder is met de wethouder gesproken over de invulling van de Spoorzone, de snelheid op de fietsstraat Kamperweg, het onderhoud van de wegen in de wijk en de communicatie van de gemeente naar de wijk(bewoners).