Gezocht

Het bestuur van de wijkvereniging wil een participatiewerkgroep samenstellen, waarin bestuursleden en wijkbewoners deelnemen, om participatie vanuit de wijk vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd en wilt u medevormgeven aan de LureLui, meldt u zich dan aan. Dat gaat het beste via voorzitter@veerallee.nu