Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is het bestuur van de wijkvereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Wij zoeken een wijkbewoner die:
– zijn of haar betrokkenheid voor de wijk Veeralleekwartier wil omzetten in actief meedenken over de wijk, de toekomst van de wijk in het grotere geheel van de stad Zwolle.
– in de wijk Veeralleekwartier woont.
– bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering kan leiden.
– de wijkvereniging wil vertegenwoordigen bij activiteiten en evenementen, ook buiten de wijk.
– aanspreekpunt is voor relevante partijen in en buiten de wijkVeerallee.
Van de voorzitter wordt verwacht:
– samen met de secretaris de vergaderingen voor te bereiden en deze te leiden.
– aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van en voor de wijk.
– aanspreekpunt te zijn voor bewoners en vrijwilligers van de wijkvereniging.
– mee te denken over ontwikkelingen in en rondom de wijk en binnen de wijkvereniging.
Wij bieden:
– een plek in een leuk, enthousiast en ervaren bestuur;
– de mogelijkheid om als voorzitter snel nieuwe mensen te leren kennen en informatie te krijgen over ontwikkelingen in en om de wijk en de kans om hierover vroegtijdig mee te denken en praten.
– uitbreiding van het sociale en professionele netwerk .
– ervaring op te doen met het voorzitterschap.
Tijdbesteding:
Dit is afhankelijk van de tijd die je er zelf voor wilt inzetten. Er zijn ongeveer tien bestuursvergaderingen per jaar.
Zou je het leuk vinden om over alle zaken binnen de wijk mee te denken en doen, meld je dan aan of vergader een keertje vrijblijvend mee.
Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij:
Jacqueline Hasselt: voorzitter@veerallee.nu
of 06 86 65 16 23

Eddy Friesen: vicevoorzitter@veerallee.nu
of  06 83 89 99 11

Door Bestuur