Algemene ledenvergadering 2023

Documenten

Concept Huishoudelijk reglement
Concept Statuten

Agenda

1 Opening en vaststellen agenda
2 Notulen algemene leden vergadering 21 maart 2022.
3 Mededelingen
Vertrekkende vrijwilligers
* Margete Hof
* Ghaja van der Worp
* Tonke van Lindenberg
* Martin Hinten
* Sylvano Orioni
4 Jaarverslagen
Te lezen in het kwartaaltje en beschikbaar op de jaarvergadering.
5 Financieel overzicht 2022
Deze wordt uitgedeeld tijdens de jaarvergadering.
6 Verslag van de bevindingen van de kascommissie.
Dit jaar zijn dat Paul Schunselaar en Richard Veldkamp.
7 Goedkeuring van de begroting van 2023.
Het lidmaatschap geld is per 01-01-2023 verhoogd naar vijftien euro per jaar.
8 Bespreken en goedkeuren van het huishoudelijk regelement en het aanpassen van de statuten.
9 Kiezen van de bestuursleden.
Voorstel is om Eddy Friesen als nieuwe voorzitter te kiezen en dat Ellen Bruggeman vicevoorzitter wordt.
Er is nog altijd een vacature in het bestuur.
10 Herbenoeming van de:
De activiteiten commissie
* Karlijn Peters
* Loes Kluin Brummelhuis
* Jolanda Overgoor
* Meron van Dijk
* Nynke Hepkema
* Kirsha Kamphuis
* Wilma Duursma
De communicatie commissie
* Ellen Bruggeman
* Corine en Eddy friesen
* Lude Franke
Gele nieuwbriefje
* Nicole Jonkman
Website
* Nynke Hepkema / Jolanda Overgoor
Tuinen commissie
* Juleon Coenen en Dries Smit
Samen Veerallee
* Richard Veldkamp
* Wies Brinkhof
* Sylvia Beets
* Corinne Burgman
* Riet Jansen
* Jacqueline Schunselaar
Dierenweide commissie
* Geys van Keulen
* Marco Stek
11 Benoeming van de kascommissie
* Paul Schunselaar
* reserve lid
12 Rondvraag
13 Sluiting

Reacties zijn gesloten.