Commissie Tuinen Clauspark

In onze wijk hebben we achter de Wollewei ook een stuk grond waarop moestuinen zijn gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo de Kogel, telefoonnummer 422 31 23 of email theodekogel@veerallee.nu

Reacties zijn gesloten.