Groene Veer

Het Groene Veer is in opdracht van ProRail niet meer actief op het terrein tussen Koggepad, Oostzeelaan, Wärtsilä en spoorlijn. Deze grond is van ProRail en binnenkort zal dit door ProRail in gebruik genomen worden. Alle planten hebben een nieuwe plek gekregen in Zwolle.

 

————————————–

Werkgroep Inrichting en Beheer van Het Groene Veer (contactpersoon en coördinator: Jan Laseur).  

Jaarverslag 2017 en plannen 2018 van de werkgroep ´Inrichting en Beheer van Het Groene Veer´

Dit jaar bloeide de Kardinaalsmuts; paarsrode kappen met oranje zaden!

Het Groene Veer (0,7 hectare gelegen tussen Koggepad, Oostzeelaan, Wärtsilä en spoorlijn) was in 2014 nog één rulle zandbak. Door de goede weersomstandigheden is de vitaliteit van de eerder aangeplante hazelaar taxus, liguster en Geldersche roos verbeterd.  Het terrein wordt ingericht en beheerd door vrijwilligers uit de wijken Veerallee en Hanzeland. De opgaande begroeiing aan het spoor (braam, populier en hazelaar) is net als in voorgaande jaren tot op de hoogte van het hek teruggesnoeid. Nieuwe uitlopers van braam zijn verplaatst naar de rand bij het nog te renoveren insectenhotel.  Aan de slootzijde en in het achterschip van de Grote Kogge zijn dit jaar vlinderstruiken en bessenstruiken (eigen kweek van Dominique Bokeloh) geplant. Aan de spoorzijde zijn 15 aan ons geschonken taxussen bijgeplant. Op de landelijke Natuurwerkdag (4 november) hebben wij met inzet van buurtbewoners en het Landschap Overijssel (materiaal) compost verreden naar 400 plantgaten waarin wij hondsrozen hebben geplant. Op plaatsen waar de sleedoorn was opgepeuzeld door konijnen is nu duindoorn geplant. Met hulp van de ROVA en particuliere aanvoer uit de wijk Veerallee is bladafval ingegraven in een sleuf aan de zijnde van Wärtsilä. Deze sleuf wordt in 2018 ingezaaid met Gele Mosterd. Ons Groene Veer wordt bezocht door bramenplukkers (deze zomer was er een overvloedige oogst), honden met baasjes, medewerkers van diverse instellingen en scholieren die hun boterham komen opeten en schatzoekers met gsm (geocatchers). Evenals in voorgaande jaren zijn er verschillende rondleidingen gehouden voor belangstellenden (waaronder nieuwsgierige treinreizigers die Het Groene Veer al vanuit de trein hebben gezien) en voor vrienden van Het Groene Veer. 

 

Plannen 2018                                                                                                 Wanneer
Voorjaarschouw en Najaarschouw                                                                   Maart/oktober
Creatieve buitenmiddag voor Veerallee en Hanzeland                                      Mei/juni
Inrichting en beheer
–        Plant- en zaaiwerk
–        onderhoud en herstel                                                                  Vroeg voorjaar/ doorlopend
Doorontwikkeling van Het Groene Veer in 2019 en daarna
–        overleg met wijkverenigingen, Landschap Overijssel, NS en gemeente.   Oktober
Verantwoording
De inrichting en het beheer van Het Groene Veer vinden plaats op basis van een beheerovereenkomst tussen NS Vastgoed en Landschap Overijssel en met medewerking van de gemeente Zwolle en de wijkverenigingen Veerallee en Hanzeland.

Dit is een verslag van werkgroep Inrichting en Beheer van Het Groene Veer (contactpersoon en coördinator: Jan Laseur).