Buurthulp: Samen Veerallee

Inleiding
Het initiatief tot het opzetten van buurthulp is eerder genomen. 10.000 euro, geschonken door de gemeente aan de wijk, mocht besteed worden aan ‘duurzame’ projecten. In het Kwartaaltje heeft een oproep gestaan aan wijkbewoners om mee te denken over de invulling van duurzame projecten.

Uiteindelijk is gekozen voor twee varianten: groenvoorziening en sociale hulp.

Zinvol: ‘Samen Veerallee’
Buurthulp kan niet zonder mensen. Mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen verlenen. Buurthulp in de Veerallee is er voor iedereen! Voor jong en oud!
Als wijkgenoten zich goed kunnen redden en elkaar helpen, is dat alleen maar toe te juichen.
Maar… dat zal niet voor iedereen gelden. Voor een aantal van ons zal de komst van buurthulp een hele geruststelling zijn. Denkt u zich maar in: even terecht kunnen op een adresje in je eigen wijk…. Hoogstwaarschijnlijk zal buurthulp ook bijdragen aan een gevoel van veiligheid en geen vereenzaming.

De opzet

Samen Veerallee heeft een kerngroep die regelmatig met elkaar overlegt en de hulpvrager aan een vrijwilliger verbind. De Kerngroep bestaat uit:
Jeannette Brinkman
Esther Dufour
Sylvia Beets
Riet Janssen
Corinne Burgman

Hoe komen hulpvrager en hulpbieder bij elkaar? De opzet is eenvoudig. U als hulpvrager belt een van onze contactpersonen binnen de Kerngroep Samen Veerallee:
Jeannette Brinkman 038-4219844 of
Esther Dufour 038 4661207. Zij zoekt dan n.a.v. uw hulpvraag een vrijwilliger, die zij in contact met u brengt en de hulpvraag kan beantwoorden.

Hulpvragen voor vrijwilligers
Om u een idee te geven van wat u gevraagd kan worden het volgende.

 • Allereerst: doe wat u zelf leuk vindt om te doen. Dan houdt u het het langste vol.
  De vragen die u gesteld kunnen worden, kunnen gaan over
  1) praktische klussen: licht, incidenteel, tijdelijk.
  2) contacten: het afleggen van een bezoekje of het regelen van een uitstapje. 
 • Enkele voorbeelden van mogelijke buurthulp zijn:
  oppas op afroep verlenen;
  een klusje in en om het huis verrichten zoals bijvoorbeeld een lamp indraaien of iets versjouwen;
  tuin aanvegen;
  band plakken;
  medicijnen ophalen;
  vervoer;
  krant voorlezen;
  eenvoudige computerhulp;
  een bezoekje afleggen, een wandelingetje maken;
  boodschappen doen;
  jongeren helpen bij hulp m.b.t. schooltoets, interview, brief.

Wilt u meer weten over Buurthulp Samen Veerallee, neem dan contact op met
Jeannette Brinkman, telefoonnummer 038 4219844.