Pr-commissie

PR-commissie

De pr-commissie is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de wijk. Zo zorgt ze voor het uitbrengen van het vier keer per jaar verschijnende wijkblad ‘Kwartaaltje’. Ook het up-to-date houden en plaatsen van artikelen op de website, alsmede het werven van adverteerders en het onderhouden van interne en externe contacten, behoren tot haar takenpakket. Al deze werkzaamheden verricht de pr-commissie in opdracht van het wijkbestuur. Ze is aan het bestuur verantwoording verschuldigd.

Leden pr-commissie:

Gerritje Cornelisse: redactie en coördinatie kwartaaltje@veerallee.nu

Rika van Gelder: redacteur Kwartaaltje

Silvano Orioni: vormgever 

Fotografie: Jacomijn van der Maten

Marco Groten Steenwelle: webmaster webmaster@veerallee.nu

Lena Bierma: beheerder Twitter-account (@veerallee.zwolle.)

Wijkblad Kwartaaltje

Het Kwartaaltje wordt huis-aan-huis verspreid in het Veeralleekwartier.

Ook mensen buiten de wijk kunnen lid worden en het Kwartaaltje per post ontvangen. Reacties of vragen over het Kwartaaltje kunt u sturen naar: kwartaaltje@veerallee.nu

 

Nieuwsbrieven

Elke maand ontvangen alle bewoners een gele nieuwsbrief in de bus met informatie over wijkactiviteiten. Daarnaast ontvangen leden ook incidenteel een blauwe nieuwsbrief, met het laatste nieuws over de buurthulp in onze wijk (‘Samen Veerallee’).

Vragen of input met betrekking tot de gele en blauwe nieuwsbrief kunt u sturen naar nieuwsbrief@veerallee.nu.