Commissies

De wijkvereniging Veerallee is niet alleen opgericht als aanspreekpunt richting gemeente. We organiseren ook activiteiten. Daarnaast doen we aan voorlichting en informatie naar buiten (bijvoorbeeld via ons wijkblad ‘Het Kwartaaltje’), en houden we een ledenadministratie bij. Om al die taken te verdelen en te stroomlijnen, hebben we commissies gevormd: een activiteitencommissie, een commissie Buurthulp Samen Veeralleepr-commissie  en commissie Tuinen Clauspark. Bewoners van de Veerallee zetten zich vrijwillig in voor deze klussen en laten zich zo van hun beste kant zien!